demo-attachment-37-Subtraction-3

Rehabilitació Vestibular

La Rehabilitació Vestibular consisteix en un conjunt de mètodes diagnòstics i diferents modalitats de rehabilitació per solventar el vertigen. És una disciplina altament protocolaritzada on a través d’una sèrie de test, l’ús de les ulleres de videonistagmoscopía, una cadira rotatòria i altres elements, ens permet realitzar un diagnòstic precís de l’origen de patològia i escollir la millor vía de tractament.

 

La Rehabilitació Vestibular té com a objectiu reentrenar el cervell per a processar de nou la informació del sistema vestibular en coordinació amb l’informació rebuda desde els altres dos sistemes que participen en la funció de l’equilibri; la propiocepció i la visió.

Entre les patologíes més prevalents trobem:

-Vertigen Posicional Paroxístic Benigne.

-Neuritis, Neuronitis i Laberintitis.

-Malaltia de Menière.

-Presbiatàxia.

-Migranya Vestibular.

-Ototoxicitat.

-Cinetosis, Dependència Visual i Motion Sickness .

vertigo
sistema-vestibular-1
demo-attachment-228-Subtraction-4

Sistema vestibular

La funció de l’aparell vestibular consisteix en informar als centres neurològics de la velocitat i la posició del cap en el espai. També serveix per iniciar els reflexes necesaris per estabilitzar la mirada, el cap y el cos.

-El sistema vestibular esta format per el laberint posterior, el nervi vestibular, els nuclis vestibulars a nivell del sistema nerviós central i les seves conexions efectores cap als ulls, la musculatura de la columna vertebral i el sistema visceral.

-Quan un o varis d’aquests integrants del sistema vestibular es veuen afectats esdevindrà la patología en forma de vertigen.

-L'Aparell Vestibular és dins de l'oïda interna, en el crani, concretament en la piràmide petrosa de l'ós temporal. Aquest fet anatòmic explica la necessitat de realitzar la seva exploració sota videonistagmoscopi.

 

demo-attachment-37-Subtraction-3

Videonistagmoscopi

El videonistagmoscopi és una eïna que ens permet realitzar un diagnòstic mitjançant l'observació del moviment dels ulls en l'obscuritat gràcies a una videocàmera capaç de registrar els moviments oculars a través d'un sistema d'infrarrojos.

-Eina que ens permet realitzar un diagnòstic objectiu i acurat.

-Permet observar el reflex vestíbulo-ocular, que és el moviment reflex i compensatori dels ulls que es produeix en situació de normalitat quan una persona mou el cap o s'estimula el laberint de l'oïda interna.

-Aquest reflex és l'encarregat de mantenir estables les imatges a la retina mitjançant un moviment ocular de recentratge involuntari conegut com a nistagmus.

-En cas de vertigen apareix un nistagmus en situacions que normalment no el farien aparèixer creant la sensació il.lusòria rotatòria. Per tal de poder observar aquest fenòmen és indispensable el videonistagmoscopi.  

 

1-3